Organized with Magic Planner

March 09, 2016ENG
I am a very mess person. I can’t keep my room clean for two days, even one is challenge enough. I am also very forgetful. If my mom tells me that I need to get the laundry out of the dryer when it’s done, I will forget it in less than 5 seconds. All thought I will never forget the new album realize from my favourite band….I am weird.
After all this things, deep down, I am organized. I know where all my things are stored in the biggest and messiest wardrobe on this planet. But not just that, as a blogger I have days set for blog photography, e-mails, and writing posts. I keep everything noted in my Magic Planner.

SLO
Sem zelo neredna oseba. Sobe ne morem obdržati čiste za dva dni, že en je ogromen izziv. Sem tudi zelo pozabljiva. Ko mi mami reče, naj vzamem perilo iz sušilca, ko se stvar zaključi, bom jaz to pozabila v roku 5ih sekund! Kakorkoli, nikdar ne pozabim datum izida novega albuma od mojega naj ljubše skupine…… Jap, sem mogoče malo čudna. 
Ampak po vsem tem sem še vedno zelo organizirana. Točno vem kje os shranjene vse moje stvari v največji in neurejeni Omari tega sveta. A ne leto, kot blogerka imam prav določene dni za fotografiranje, odgovarjanje e. pošte in pisanje objav. Vse to pa imam zapisano v mojem Magic Planner-ju.


If you know this company already, you know they have many different planner designs, a wide choice of inspiration cards and many more new products are coming soon. I love black so there was no doubt I wouldn't choose the black planner with the cutest quote ever on it. I really love the clean, minimalistic design of it. Not just on the outside but also on the inside. On the first few pages you find some short questions about you, a birthday calendar (very useful for forgetful people like me), notes, monthly sales and monthly checkouts. After that your moths begin with a monthly calendar, where you can write down your goals, important days and notes. Following by the weekly/daily calendar where you can write down your grocery list and go a bit more into detail about what you need to do.

Če že poznaš podjetje, potem veš, da imajo ogromno različnih dizajnov za planerje, široko ponudbo inspiracijskih kartic in veliko več izdelkov, ki še pridejo v ponudbo. Ljubim črno bravo, zato ni bilo dvoma, da sem izbrala črn planer z najslajšim zapisom možno. Zalo mi je všeč te čist in minimalistični slog planerja odzunaj ter znotraj. Na prvih straneh najdeš par kratki vprašanj o sebi, rojstnodnevni koledarček (za pozabljive kot sem jaz), prostor za beležke, mesečno blagajno in mesečni dobiček. Takoj za tem sledi mesečni koledarček, kjer lahko zabeležiš mesečne cilje in pomembne dni. Sledeč tedenski oz. dnevni koledar, kjer lahko podrobneje opišeš plane za dan, zapišeš nakupovalni listek in podobno. You can find the Magic Planner online in their store for 16€, they are available in English. And PS: they are currently on sale, so be quick!! 


Magic Planner lahko najdeš na njihovi spletni strani. Cena je 16 €. Na voljo so v angleščini. In pa zedaj so konkretno znižani, zato le pohiti!! 
Random

You Might Also Like

0 comments

Subscribe